Wili Phieu's Blog

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘Poetry’ Category

GIDAI KỶ NIỆM

Posted by Tra Tran Hung trên Tháng Mười Hai 9, 2010

Posted in Poetry | Leave a Comment »

Luật Sư Ngày Xưa, … Ngày Nay

Posted by Tra Tran Hung trên Tháng Hai 25, 2010

Xóm tôi có chú Luật Sư
Luật thì ko giỏi, cãi thì rất hay
Thời trước anh cãi phay phay
Bây giờ gặp vợ “hai hai” suốt ngày
Hôm nay may mắn gặp thầy    (Thầy cãi)
Mặt mày tái mét bảo rằng vợ la
Anh em vội vã điều tra
Hoá ra bị đánh chứ la nỗi gì
Cơ sự cũng tại tô mì
Thêm hai quả trứng làm gì khổ thân
Ngày xưa anh rất phong trần
Phong giờ chẳng có mà trần cũng không
Bao giờ lúa hết trổ bông
Luật Sư mới có phong trần ngày xưa.

Posted in Poetry | Leave a Comment »